Archives January, 2012

6 January
admin

Корпоративна політика: врядування і управління

Ринкові відносини як об’єктивний критерій цінності?

 • Взаємодія “свобод” покупців і продавців
 • Реалізація контрактних відносин
 • Зовнішній, інтерсуб’єктивний критерій оцінки
 • Прозорість ринків і обізнаність усіх учасників

Підходи до корпоративного врядування

 • Поняття трансакційних витрат
 • Поняття прав власності
 • Теорія соціальних інституцій
 • Контрактна теорія
 • Теорія агентських стосунків
 • Теорія стейкголдерів

Трансакційні витрати

Загальний клас інформаційних, переговорних і організаційних проблем

–        Впливають на внутрішню організацію компаній

–        Зумовлюють відносини між компаніями

–        Мають бути мінімізовані

–        Часто бувають прихованими

Проблеми агентських стосунків

 • Асиметричність інформації
 • Проблеми делегування
 • Моральний ризик
 • Конфлікт інтересів
 • Високі кошти моніторингу
 • Неузгодженість пріоритетів і цілей

Уявлення про людську особистість і механізм корпоративних стосунків

 • Людина схильна до співпраці чи до боротьби?
 • Чи є людина справді вільною?
 • Раціональне мислення =?
 • Чи розуміємо ми один одного по-справжньому?
 • Які справжні чинники мотивації менеджера?
 • Як насправді ми приймаємо рішення?

Соціальний контракт

 • Між індивідумами і загальними структурами (урядами)
 • (краще якщо) добровільні і усвідомлені
 • “Мовчазна згода” (tacit consent)
 • Будь-який контракт = обмін правами і обов’язками

Влада = міра спроможності впливати на середовище і поведінку інших сутностей

 •    І обмеження, і уможливлення
 •    Спрямованість вгору і вниз (взаємо-зумовленість рівнів)
 •    Баланс влади і відношення (двонаправленість)
 •    Зв’язок з механізмами комунікації
                                                 (Н. Луман: влада як комунікація)
 •    Поширюється формальними і неформальними каналами  

Корпоративна демократія

 • “Корпоративне громадянство”
 • Риси демократії

–        Само-визначеність громадян

–        Відкритість до культурних відмінностей

–        Дискурс

Практика корпоративних стосунків у сучасному середовищі

Теорія стейкголдерів

 • Спільність інтересів між ними важливіша ніж пріоритетність
 • Може еволюціонувати зі зміною уявлень про “громаду”
 • Групи економічних і соціальних стейкголдерів

Глобальний договір ООН (Global Compact)

Права людини:

 • Принцип 1: Ділові кола повинні підтримувати та поважати дотримання прав людини, проголошених міжнародним співтовариством.
 • Принцип 2: Ділові кола повинні забезпечити власну непричетність до порушень прав людини.

Трудові відносини:

 • Принцип 3: Ділові кола повинні підтримувати свободу асоціацій та на практиці визнавати право на заключення колективних угод.
 • Принцип 4: Ділові кола  повинні виступати за викорінення всіх форм примусової праці.
 • Принцип 5: Ділові кола повинні сприяти повному зникненню дитячої праці.
 • Принцип 6: Ділові кола повинні виступати за ліквідацію дискримінації у сфері зайнятості та працевлаштування.

Захист навколишнього середовища:

 • Принцип 7: Ділові кола повинні дотримуватись превентивного підходу до вирішення екологічних проблем.
 • Принцип 8: Ділові кола повинні здійснювати ініціативи, спрямовані на підвищення відповідальності за стан навколишнього середовища.
 • Принцип 9: Ділові кола повинні сприяти розвитку та поширенню екологічно безпечних технологій.

Антикорупційний Принцип:

 • Принцип 10: Ділові кола повинні протидіяти будь-яким формам корупції, включаючи здирництво і хабарництво. 

6 January
admin

Історичний, культурний та економічний контекст корпоративного врядування

Яке діло філософії до корпоративного врядування?

Рефлексія

Прийняття рішень

Створення смислу

Правильні відповіді з’являються не внаслідок надзвичайності чи інтуїції… а внаслідок постановки правильних питань

Створення смислу (sensemaking)

Перехід від “хаосу” до “порядку”

Оновлення ментальної карти

Процес, а не результат

Потік досвіду

Більше схоже на мистецтво

Нормативність

Механізм комунікації цінностей

Створення спільного “поля можливостей”

Введення довіри в операційність (збільшення очікуваності)

Легітимізація практик

Бізнес-організації – це продукт довіри, а різні системи базуються на різних формах відносин довіри

Прийняття рішень

Групове / hозподілене прийняття рішень

Нечітка логіка (fuzzy logic)

Інформаційні асиметрії

Корпоративна політика

Політика – це … боротьба за владу?

ідейні концепції?

Спільне середовище діалогу?

Корпорація – конгломерат мереж

Мережеві структури

–        асиметрія інформації

–        наростання соціального розшарування

Соціальні зсуви (контекст)

–        відносність грошових стосунків

–        культура  щедрості (sharing)

–        відностність законодавства і державних установ

–        фрагментація традиційних норм

–        неотрайбалізм

Античність: створення схеми власності

Аристотель:

 • Приватна власність відповідає людській природі
 • Раціональність в розпорядженні (економіка)
 • Компанія – недосконале  (незавершене) суспільство
 • «Спільне благо»

Корпоратизм Християнської Церкви

 • Органічність
 • Соціальна солідарність
 • Функціональний підрозділ по ролям
 • Інструменталізм у ставленні до середовища
 • Субсидіарність

Права: захист свободи

 • Обмеження сваволі
 • Захист ціннісного ядра
 • Природні права
 • Невідчужуваність
 • Право на власність

Трудова теорія власності

 • Праця людини входить у кінцевий продукт
 • Потім можливий обмін чи продаж
 • Вимога справедивості

–        При обміні

–        При отриманні прибутку від інвестицій у проекти

Мутуалізм

 • «Власність – це крадіжка»
 • Власність

–        Створена власною працею

–        Створена із примусу

 • Ідеал суспільства індивідуальних підприємців, які володіють засобами виробництва (анархізм)
 • Конвенційність соціальних контрактів

Теорія власності як цінності

Власність – не сам фізичний об’єкт, а відношення між людьми в зв’язку з об’єктом

Корпоративео врядування як саморегуляція (self-policing)

Підтримка «гомеостазу» організації

Застраховування від дорожчих зовнішніх механізмів

Моніторинг є способом краще пізнати свою компанію

Внутрішні санкції коригують напрямок


1 January
admin

Создание и развитие корпоративной культуры

Проблема:

 • низький моральний клімат, (середній показник задоволення від роботи за результатами опитування співробітників за 2011 рік – 75%),
 • відсутність натхнення у співробітників
 • міжособисті конфлікти
 • прибутковість не відповідає вимогам власників

Причини:

 • особистий егоїзм керівника
 • постійна робота по оптимізації видатків, як найшвидшого засобу отримати прибуток
 •  відсутність «реальної» стратегічної ідеї в компанії
 •  відсутність достатніх теоретичних знань задля побудови системної роботи
 •  низький рівень довіри до співробітників, їх можливостям, навичкам та вмінням

Напрямки:

 • робота над особистими якостями
 •  отримання необхідних знань
 •  впровадження стратегічної ідеї (стратегія: клієнти, продукти)
 •  розвиток співробітників, особистий та професійний
 •  створення творчої атмосфери (перетворення організації на організм)

Додаткова цінність от создания и развития корпоративной культуры:

 • підвищення рівня задоволення від роботи до 90%
 • що в свою чергу має призвести до покращення якості продукту (комплексне поняття) на 10-15%,
 • збільшенню товарообігу на 10-15%,
 • та прибутковості на 20-30%.

1 January
admin

Маркетинговые исследования: создание оптовой компании по импорту и продаже обивочных материалов

Описание компании

Национальная оптовая компании по импорту и продаже обивочных материалов, фурнитуры и складных механизмов для мягкой мебели.

Предпосылки маркетинговых исследований

Создание производственного предприятия обивочных материалов с системными рынками сбыта B2B  и B2C.

Идея проекта

Создание розничной сети студии – бутиков домашнего текстиля. Франчайзинговый проект.

Реализация маркетинговых исследований:

Развитие канала сбыта B2C

Развитие новых групп товара – портьерные материалы и аксессуары

Формат магазина: студия – бутик домашнего текстиля.


1 January
admin

Реинжиниринг бизнес-процессов у підприємстві  роздрібної торгівлі . Створення ефективної моделі бизнеса

Описание бизнеса

 • Компанія представляє собою мережу роздрібних магазинів, що займається роздрібною торгівлею товарами для оптичної корекції зору (окуляри, контактні лінзи), сонцезахисними окулярами.
 • Крім того, ми надаємо послуги кваліфікованих лікарів-офтальмологів щодо підбору необхідних засобів корекції.
 • На сьогодні налічує 100 торгівельних точок, що розташовані по всій Україні.
 • Відмінністю від інших магазинів оптики є те, що ми надаємо величезне значення наявності лікаря-офтальмолога в магазині та високотехнологічного обладнання, що дозволяє виконувати кваліфікований підбір та виготовлення необхідних споживачеві засобів корекції зору.

Основними причинами, що змушують проводити реинжиниринг бизнес-процессов

 • 1. Неефективність прийняття та реалізації управлінських рішень системою.
 • На сьогоднішній момент організаційна структурі нашого рітейлу представляє собою систему відокремлених юридично філій, що були створені у різні проміжки часу та діють за своїми «управлінськими правилами». Філії розташовані у Києві, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Донецьку.
 • 2. Розпорошення адміністративних функцій, неефективне використання ресурсів, дублювання функцій. Як наслідок ми маємо збільшення адміністративних витрат,що в цілому виражається у зменшенні ефективності бізнесу та зниженні його прибутковості.
 • 3. Обмеження подальшого розвитку підприємства, оскільки ми починаємо боротися з «уявним внутрішнім ворогом», що зменшує нашу ефективність, та не маємо змоги приділяти достатньо уваги змінам у зовнішньому середовищі та пошуку нових видів діяльності, що давали б змогу покращити наш сервіс та сприяти розвитку бізнесу в цілому.

На сьогоднішній день необхідно зосередитись на наступних питаннях:

Створена система відокремлених юридично філій з одного боку мала виконувати функцію забезпечення безпеки бізнесу. Але на сьогоднішній день це створює велику статтю витрат та демонструє неефективність системи управління, через дублювання функцій, затримки у процесах впровадження змін.  Тобто, необхідна побудова нової ефективної организационной структуры підприємства, що підвищить ефективність взаємодії head & front office.

 • 2. Логістика та управління запасами товару.

Велика частина оборотних коштів відволікається з розвитку саме в товарні запаси, що суттєво знижує нашу можливість до подальшого розвитку. Тобто, ми маємо побудувати нову систему управління запасами на підприємстві, що дозволить оптимізувати рух оборотних коштів, мінімізувати їх відволікання на  товарні запаси та підвищити їх обертання у операційному процесі.

 • 3. Реинжиниринг процесів документообігу на підприємстві.

Існуюча на сьогоднішній день система документообігу не є ефективною, оскільки значно «гальмує» процес прийняття рішень, а відповідно і процес впроваджень цих рішень в життя, що на кінцевому етапі знову ж таки зменшує ефективність бізнесу.

Наслідком реинжиниринга має бути:

створення ефективної моделі бізнесу, що буде гнучкою, керованою, буде в змозі надавати споживачам якісні швидкі послуги з корекції зору та забезпечити економію ресурсів (адміністративних, фінансових, часових), що необхідні при управлінні компанією.

Очікування від впровадження змін з реинжиниринга бизнес-процессов та створення ефективної моделі бізнесу

 • збільшення прибутковості підприємства в 2 рази.
 • Це має відбутися за рахунок:
 • збільшення валової виручки підприємства (як наслідок ефективної роботи логістичної системи та ефективної системи продажів);
 • зменшення адміністративних витрат на ведення бізнесу.