Корпоративна політика: врядування і управління

Ринкові відносини як об’єктивний критерій цінності?

 • Взаємодія “свобод” покупців і продавців
 • Реалізація контрактних відносин
 • Зовнішній, інтерсуб’єктивний критерій оцінки
 • Прозорість ринків і обізнаність усіх учасників

Підходи до корпоративного врядування

 • Поняття трансакційних витрат
 • Поняття прав власності
 • Теорія соціальних інституцій
 • Контрактна теорія
 • Теорія агентських стосунків
 • Теорія стейкголдерів

Трансакційні витрати

Загальний клас інформаційних, переговорних і організаційних проблем

–        Впливають на внутрішню організацію компаній

–        Зумовлюють відносини між компаніями

–        Мають бути мінімізовані

–        Часто бувають прихованими

Проблеми агентських стосунків

 • Асиметричність інформації
 • Проблеми делегування
 • Моральний ризик
 • Конфлікт інтересів
 • Високі кошти моніторингу
 • Неузгодженість пріоритетів і цілей

Уявлення про людську особистість і механізм корпоративних стосунків

 • Людина схильна до співпраці чи до боротьби?
 • Чи є людина справді вільною?
 • Раціональне мислення =?
 • Чи розуміємо ми один одного по-справжньому?
 • Які справжні чинники мотивації менеджера?
 • Як насправді ми приймаємо рішення?

Соціальний контракт

 • Між індивідумами і загальними структурами (урядами)
 • (краще якщо) добровільні і усвідомлені
 • “Мовчазна згода” (tacit consent)
 • Будь-який контракт = обмін правами і обов’язками

Влада = міра спроможності впливати на середовище і поведінку інших сутностей

 •    І обмеження, і уможливлення
 •    Спрямованість вгору і вниз (взаємо-зумовленість рівнів)
 •    Баланс влади і відношення (двонаправленість)
 •    Зв’язок з механізмами комунікації
                                                 (Н. Луман: влада як комунікація)
 •    Поширюється формальними і неформальними каналами  

Корпоративна демократія

 • “Корпоративне громадянство”
 • Риси демократії

–        Само-визначеність громадян

–        Відкритість до культурних відмінностей

–        Дискурс

Практика корпоративних стосунків у сучасному середовищі

Теорія стейкголдерів

 • Спільність інтересів між ними важливіша ніж пріоритетність
 • Може еволюціонувати зі зміною уявлень про “громаду”
 • Групи економічних і соціальних стейкголдерів

Глобальний договір ООН (Global Compact)

Права людини:

 • Принцип 1: Ділові кола повинні підтримувати та поважати дотримання прав людини, проголошених міжнародним співтовариством.
 • Принцип 2: Ділові кола повинні забезпечити власну непричетність до порушень прав людини.

Трудові відносини:

 • Принцип 3: Ділові кола повинні підтримувати свободу асоціацій та на практиці визнавати право на заключення колективних угод.
 • Принцип 4: Ділові кола  повинні виступати за викорінення всіх форм примусової праці.
 • Принцип 5: Ділові кола повинні сприяти повному зникненню дитячої праці.
 • Принцип 6: Ділові кола повинні виступати за ліквідацію дискримінації у сфері зайнятості та працевлаштування.

Захист навколишнього середовища:

 • Принцип 7: Ділові кола повинні дотримуватись превентивного підходу до вирішення екологічних проблем.
 • Принцип 8: Ділові кола повинні здійснювати ініціативи, спрямовані на підвищення відповідальності за стан навколишнього середовища.
 • Принцип 9: Ділові кола повинні сприяти розвитку та поширенню екологічно безпечних технологій.

Антикорупційний Принцип:

 • Принцип 10: Ділові кола повинні протидіяти будь-яким формам корупції, включаючи здирництво і хабарництво.