Tag: B2C

10 September
admin

Що ми представляємо собою та чого бажаємо досягти у власному бізнесі?

Якого роду клієнтів ми хочемо мати та як можемо сегментувати їх сукупність?

Бізнес-стратегія:

роль бізнес-стратегії;

бізнес-бачення;

галузеві та конкурентні характеристики;

аналіз галузевого та конкурентного середовища;

визначення бізнес-стратегії.

Клієнтська стратегія:

роль клієнтської стратегії;

вибір клієнтів та їх характеристики;

ступінь сегментації.

Розробка стратегії CRM:

стратегії CRM;

шляхи переходу для CRM.

Бізнес-стратегія та її роль

Детальне розуміння бізнес-стратегії – найважливіша умова для розробки правильної клієнтської стратегії.

Бізнес-стратегія – це процес розробки ефективної стратегії або набору стратегій, що дозволяють компанії досягти своїх корпоративних цілей.

Бізнес-стратегія є головна відповідальність керівництва компанії.

Бізнес-стратегія включає в себе:

визначення шляхів розвитку компанії;

управління взаємодією функцій: маркетингу, фінансів, операцій, IT та HR.

Клієнтська стратегія та її роль

Друга частина управління стратегією – рішення про те, яких клієнтів даний бізнес бажає мати, а яких – ні.

Клієнтська стратегія шторхається вивчення існуючих та потенційних клієнтів та з’ясування, яким чином їх множина може бути сегментована. Компанія повинна виявити характеристики своїх клієнтів та клієнтських сегментів.

Клієнтська стратегія є головна відповідальність департаменту маркетингу.

Клієнтська стратегія. Сегментація ринку

На ринках В2В та В2С ринкова сегментація є найважливішим елементом в успішної розробці клієнтської стратегії.

Сегментація ринку включає поділ всього ринку на серії підринків (ринкових сегментів) на основі характеристик сегментів. Дана операція складається із наступних кроків:

визначення релевантного ринку;

з’ясування критеріїв для стійкої сегментації;

розглядання альтернативних основ для сегментації;

вибір окремих сегментів для фокусування на них.

Параметри визначення релевантного ринку:

пропускна можливість сервісної лінії;

типи клієнтів;

географічне охоплення;

області доданої цінності, де буде оперувати сервісна група.

Критерії життєздатності сегменту ринка:

розмір та характеристики сегменту повинні піддаватись виміру;

виділення сегменту повинно мати сенс; сегмент повинен бути в змозі генерувати довгостроковий прибуток, який виправдовуватиме особливу до нього увагу;

обслуговування сегмента повинно бути досяжне в рамках бюджетних обмежень;

сегмент повинен бути сталий в часі; якщо по мірі розвитку обслуговування границі між сегментами можуть стиратися, така сегментація не підходить для маркетингу.

Розгляд альтернативних основ для сегментації

Сегментація ринків B2B

Сегментація по галузевій ознаки

Сегментація по видам сервісу

Сегментація по цінності

Сегментація ринків B2C

Географічна сегментація

Демографічна та соціоекономічна сегментація

Психографічна сегментація

Сегментація на основі користі

Сегментація на основі характеру використання

Сегментація на основі лояльності

Сегментація по ситуаціям використання

Вибір окремих сегментів.


1 January
admin

Маркетинговые исследования: создание оптовой компании по импорту и продаже обивочных материалов

Описание компании

Национальная оптовая компании по импорту и продаже обивочных материалов, фурнитуры и складных механизмов для мягкой мебели.

Предпосылки маркетинговых исследований

Создание производственного предприятия обивочных материалов с системными рынками сбыта B2B  и B2C.

Идея проекта

Создание розничной сети студии – бутиков домашнего текстиля. Франчайзинговый проект.

Реализация маркетинговых исследований:

Развитие канала сбыта B2C

Развитие новых групп товара – портьерные материалы и аксессуары

Формат магазина: студия – бутик домашнего текстиля.